Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing loại

Nghệ thuật

Phục dựng vàng son

Đi tìm lại những pho tượng cổ, sưu tầm các loại ban thờ, ngai thờ, tượng cổ… còn được lưu giữ tại các không gian tâm linh, Hội quán Di sản(*) dần khám phá ra kho tàng mỹ…

Nét duyên chú Hợi

Trong số 12 con giáp, chắc chắn con heo (lợn) cầm đèn đỏ về mặt… dung mạo. Chẳng thế mà Lão Trư trong truyện Tây Du Ký nguyên là Thiên Bồng nguyên soái uy nghi trên Thiên…