Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing loại

Hội hoạ

Người vẽ 50.000 con ong

Với nỗ lực đánh động mọi người về sự nguy khốn của loài ong nghệ (humble honey bee) đang có nguy cơ tuyệt chủng, họa sĩ sống và sáng tác ở New York Matt Willey đã thành…

Ouizi vẽ hoa trên cao ốc

Nữ họa sĩ Louise Jones sinh ra và lớn lên ở Los Angeles trong một gia đình có cha người Pháp, mẹ người Hoa. Tên khai sinh là Louise Chen, nhưng cô được biết đến nhiều với…