Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

sản phẩm giả lông thú

Sự cáo chung của thời trang lông thú

Gần đây, Tuần lễ Thời trang London của Vương quốc Anh đã quyết tâm từ bỏ mảng trang phục lông thú. Điều ấy lập tức được hoan nghênh nhiệt liệt. Về thực chất, trong nhiều năm qua, thời trang lông thú liên tục phải đối mặt với vấn đề đạo đức.…