Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

Sagari Gongala

Để tiếp thêm động lực cho trẻ

Theo chia sẻ của chuyên gia Sagari Gongala, Trường ĐH Yale, Hoa Kỳ: "Khi thấu hiểu trẻ, biết những gì trẻ thích và không thích, tức cha mẹ đã tiến gần thêm một bước để tiếp thêm động lực cho trẻ. Động lực có thể là nội tại hoặc ngoại…