Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

Lê Phổ

Tranh Việt ở sàn đấu giá Sotheby’s

Trong hai phiên đấu giá ngày 30-9 và 1-10-2017 tại nhà đấu giá Sotheby’s ở Hongkong, hàng loạt tranh của các tác giả Việt Nam thuộc nhiều thế hệ, từ thời Mỹ thuật Đông Dương cho tới đương đại sẽ được xướng danh. Nhiều nhất vẫn là tranh của…