Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

Le Brothers

“Lan – Lan” ở Hội An

Triển lãm “Lan - Lan” của Le Brothers - anh em sinh đôi Lê Ngọc Thanh và Lê Đức Hải - đang diễn ra tại Trung tâm nghệ thuật Xứ Đàng Trong (9 Nguyễn Thái Học, Hội An, từ 8-9 đến 8-11-2018). Lần đầu tiên có một triển lãm nghệ thuật đương đại,…