Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

làn sóng Hàn Quốc

Sức mạnh mềm của Hàn Quốc

Làn sóng Hàn Quốc (Hallyu) là khái niệm về hiện tượng văn hóa đại chúng của Hàn Quốc nhận được sự ưa chuộng của người hâm mộ, đặt trọng tâm vào tầng lớp thanh niên trẻ tuổi trên khắp thế giới, được sử dụng đầu tiên trên các phương tiện…