Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

giao thông

Không thể… sống lâu?

Đây tôi không nói chuyện cũ, môi trường, giao thông, y tế, ăn độc hại này nọ. Bởi những chuyện ấy cũ rồi. Đây là chuyện mới tinh. Có tài liệu (bạn bè gửi cho trên mạng) nói, Tiến sĩ Hawkins hẳn hoi, từng đoạt giải Nobel nữa cho thuyết…