Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

giai đoạn khó khăn

Những năm tháng khó khăn

Bất cứ ai trong cuộc đời đều có những năm tháng khó khăn. Họa vô đơn chí, có người vừa qua chuyện bất an này, chuyện bất ổn khác ập đến - không kịp trở tay. Có khi hai, ba cái nạn đến cùng lúc. Sức người có hạn, gục ngã là chuyện có thật.…