Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

giấc ngủ sâu

Thiền cho giấc ngủ sâu

Chúng ta biết rằng, giấc ngủ sâu có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tinh thần và thể chất của một người. Giấc ngủ sâu cho chúng ta cơ hội được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng hoàn toàn, sóng não cũng ở trạng thái chậm và êm dịu, điều này…