Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

giấc mơ chapi

Giấc mơ chapi trên núi đồi Draglai

Điểm cắm trại qua đêm, cũng là đích đến của chúng tôi, là một ngọn núi có độ cao trên 700m so với mực nước biển nhưng chỉ lưng chừng so với đồi núi nhấp nhô chung quanh. Chiều hôm ấy lại mưa nên ngay khi còn chưa kịp dựng trại chúng tôi…