Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

French Tart Saigon

Ngày thứ Bảy tuyệt vời tại Caravelle Saigon

Caravelle Saigon sẽ cùng với French Tart Saigon, một gương mặt mới tiêu biểu về xây dựng xu hướng pop-up để đem đến một sự kiện đáng nhớ. Chỉ trong một buổi trưa duy nhất vào ngày 8-12, đến với Nhà hàng Reflections cùng với gia đình thân…