Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

Dược phẩm

Tương quan giữa thức ăn và dược phẩm

Có khoảng 93% các thuốc được thử nghiệm đều bị thức ăn tác động vào các mặt dược động học (hấp thu, chuyển hóa và bài tiết) - đó là kết quả nghiên cứu mới đây của một nhóm chuyên gia ở Đại học Western Ontario (Mỹ). Vì vậy, để phát huy…