Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

dự án nghệ thuật cộng đồng

Lên Mù Cang Chải ngắm “Mây pha lê”

Một chuyến đi tuyệt vời - đó là lời nhận xét của một anh bạn trong phái đoàn cùng gia đình đi Mù Cang Chải với chúng tôi. Nhưng không chỉ riêng anh, đó cũng là cảm nhận của hơn 30 người từ Sài Gòn, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Thái Nguyên và Hạ Long…