Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

Dress code

Dự tiệc “black tie” nên mặc gì

Nếu nhận được lời mời đến một buổi tiệc “black tie” trịnh trọng, chắc chắn bạn không thể ăn mặc xoàng xĩnh. Từ “black tie” để chỉ những buổi tiệc tùng, gặp gỡ trang trọng hay sự kiện đẳng cấp hội tụ những nhân vật hàng đầu, tiêu biểu…