Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

District1architects

Tạo hồn cho Hội An Trails Resort

Cải tạo một dự án, ngoài việc làm sao cho mọi thứ trở nên mới mẻ, tiện nghi hơn thì việc giữ lại hồn cốt cũ hoặc áp vào đó một tinh thần phù hợp với bối cảnh và văn hóa bản địa là điều rất đáng được lưu tâm. Với dự án Hội An Trails Resort,…