Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

danh họa Việt Nam

Tranh Vũ Cao Đàm “lên ngôi”

Trong phiên đấu giá ngày 31-3-2018 tại nhà Sotheby’s Hongkong, bức tranh lụa Thanh thản sau khi tắm (Le repos après le bain) của Vũ Cao Đàm đã được gõ búa ở mức giá cuối cùng là 4.920.000 HKD, tương đương khoảng 630.000 USD. Đây cũng là kỷ…