Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

cựu học viên

Về mái trường xưa

Trong lịch sử Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam, hệ trung cấp có khóa 12 là khóa cuối cùng (1977-1982) trước khi trường đổi tên thành Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Ba mươi bảy năm sau ngày tốt nghiệp, một triển lãm của 10 cựu học viên…