Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

cuộc sống khó khăn

Những ngăn kéo cuộc đời

Trong suốt cuộc đời, sẽ có người suôn sẻ, bình an, không gặp biến cố gì để lại dấu ấn khó phai; lại có người phải ba chìm bảy nổi. Rồi trong số này, có người sau cú trượt dài gượng dậy vững vàng đi tiếp, cũng có người hoàn toàn ngã quỵ,…