Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

cuộc sống hằng ngày

Ăn ít sống lâu!

Ăn ít hơn để sống lâu hơn và sống khỏe hơn? Đây là một hướng nghiên cứu hẳn hoi chứ không phải là một giới luật mà ai cũng có thể áp dụng trong cuộc sống hằng ngày. Hai nghiên cứu mới nhất càng củng cố điều này vững chắc hơn. Sự hạn chế…

Cách quản lý thời gian khi phụ huynh bận rộn

Đối với những bậc phụ huynh đi làm việc, trách nhiệm công việc và gia đình có thể giống như những công việc toàn thời gian. Do có nhiều thứ để làm và không có đủ thời gian trong ngày, điều quan trọng là hãy tổ chức một thói quen hằng…