Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

cuộc sống dài lâu

Để có một cuộc sống dài lâu

Sống lâu trăm năm không còn là một điều ước nữa. Trong cuốn sách mới của mình, nhà nghiên cứu - tiến sĩ David B Agus, chia sẻ những phương cách đã được chứng minh để kéo dài cuộc sống của bạn thêm nhiều năm nữa. Hãy hỏi bố hoặc mẹ về lịch…