Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

cuộc chiến tranh

Steve Mumford vẽ một cuộc chiến

Ngày 14-12-2011, Tổng thống Barack Obama đã chính thức tuyên bố kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài chín năm tại Iraq - cuộc chiến đã lấy đi sinh mạng của hàng ngàn lính Mỹ. Nhưng bóng ma của cuộc chiến tranh sẽ còn ám ảnh nước Mỹ dài lâu.…