Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

cưng chiều con cái

Lời nhắc nhở cuối tuần

Giữa những trao đổi bất tận về mua-bán-lời-lỗ, mỗi khi câu chuyện bất chợt xoay quanh vấn đề con cái thì phần lớn doanh nhân chúng tôi đều đi đến kết luận là việc quản lý hàng trăm công nhân có khi không khó bằng quản lý một hoặc hai… quý…