Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

công ty 3M

Văn phòng thư giãn và sáng tạo

Không gian nội thất được đề cập trong bài viết này là văn phòng làm việc của 3M - một công ty nước ngoài đã có bề dày hoạt động trên 100 năm. Dựa trên nền tảng khoa học, mục tiêu của 3M là đem khoa học ứng dụng vào cuộc sống. 3M cung…