Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

công trình xanh

Yếu tố xanh ở văn phòng Keppel Land

Để được xem là một công trình xanh, đòi hỏi phải đáp ứng nhiều tiêu chí, từ quá trình chuẩn bị, thi công, việc lựa chọn vật liệu thân thiện với môi trường cho đến hiệu quả sử dụng năng lượng trong quá trình vận hành… Tùy vào sự đáp…