Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

công trình kiến trúc

Hành trình của dòng “sơn mỹ thuật”

Dòng chảy của sơn mỹ thuật đã trải qua chiều dài lịch sử của kiến trúc châu Âu mà buổi bình minh là thời Phục hưng. Trong thời kỳ ấy, các nghệ nhân được giới vương quyền, quý tộc ủy thác và bảo trợ xây dựng những công trình đồ sộ, đó là…