Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

conceptual art

Kẻ “ngoại đạo” Trần Đán ở Minneapolis

Tháng 6-2009, sau nhiều năm tự học hội họa, họa sĩ Trần Đán đã có triển lãm cá nhân đầu tiên tại gallery 13 ở thành phố Minneapolis (bang Minnesota), nơi ông đã định cư gần ba mươi năm. Rồi Trần Đán về Việt Nam, bày tranh tại Bảo tàng Mỹ…