Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

Cocktail Apple Cider

Cocktail Apple Cider

Apple Cider có một cái gì đó hoài cổ với mùi rượu táo trên gác bếp, vẻ đẹp vàng óng của lát cam đẹp cuối mùa, và vị cuối là quế với cây đinh hương, gợi lên những hương thơm cay nồng kích thích bạn sáng tạo. Nhưng trong nhiều năm, rượu táo…