Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

cơ thể con người

Các vi khuẩn đang nói gì về bạn

Kể từ khi con người phát hiện ra sự tồn tại của vi khuẩn, chúng ta đã cố gắng hết sức để giảm thiểu hoặc tiêu diệt chúng trong nhà cũng như trong cơ thể của chúng ta. Thị trường cho các sản phẩm sơn chống khuẩn rất lớn, ước tính sẽ đạt 4,19…