Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

chuyện kết hôn

Đào mỏ tinh vi…

Thợ mỏ là cái tên đặt cho những người lấy vợ lấy chồng chỉ cốt để bòn rút của cải nhà giàu. Vì những người thợ mỏ chui xuống hầm sâu để khai thác khoáng sản - một nghề cao quý - lại phần nhiều là nam giới, nên người ta hay dùng để gọi những…