Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

chuông cửa thông minh

An tâm với chuông cửa thông minh

Không chỉ thay thế chuông cửa truyền thống, chuông cửa thông minh còn cho biết ai đang ở trước cửa nhà ngay cả khi chủ nhà đi vắng. Chuông cửa truyền tải video liên tục 24/7 với chất lượng HD, hoặc gửi cảnh báo khi có ai đó đến gần, bấm…