Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

Chuck Close

Bảo tàng mỹ thuật dưới mặt đất New York

Bốn trạm dừng của đường tàu điện ngầm thứ hai ở New York với hàng loạt tác phẩm bích họa của nhiều tác giả tên tuổi có vai trò như một bảo tàng mỹ thuật dưới mặt đất. Đây cũng là công trình mỹ thuật công cộng lớn nhất trong lịch sử của bang…