Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

chùa Khai Nguyên

Bước chân phiêu bạt người Triều Châu

Đoàn du lịch chúng tôi từ biệt Mai Châu, được coi là “thủ phủ người Hẹ” Trung Quốc. Chạy được 50km, đến TP. Triều Châu, vùng có 95% dân số nói tiếng Tiều (Triều). Đúng như tục ngữ Trung Quốc (TQ) “bách lý bất đồng âm” (một trăm dặm…