Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

Chơi nhiều quá

Chúng ta có… chơi nhiều quá?

Rõ ràng là, chúng ta dạy con phải học, hễ chơi là bảo hư. Một dân tộc cần cù nổi tiếng. Vậy mà tại sao một người Nhật vừa nhận xét một câu về người Việt Nam làm dậy sóng trên cộng đồng mạng? Ông ta nói thế này: người Việt nghỉ hưu từ 55-60…