Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

chi tiêu

Người đàn bà dại

Có người phụ nữ không biết làm ra tiền, sống phụ thuộc vào chồng, anh chồng nắm hết kinh tế, để bà vợ ngửa tay xin “gạo đong tiền phát”. Nghe có vẻ phi lý, nhưng quan sát đời sống thực tế thấy vẫn còn không ít trường hợp như vậy. Có…