Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

chi phí đầu tư

Không gian để trở về

Với một hiện trạng cần cải tạo khá nhiều hạn chế: thiếu sân vườn, hiên trước bị che kín, nhiều cột ở giữa nhà bởi bản thân công trình là hai ngôi nhà phố ghép lại… cả chủ đầu tư và nhóm thiết kế đã có chung một mục tiêu biến 80m2 mặt bằng…