Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

chất lượng HD

An tâm với chuông cửa thông minh

Không chỉ thay thế chuông cửa truyền thống, chuông cửa thông minh còn cho biết ai đang ở trước cửa nhà ngay cả khi chủ nhà đi vắng. Chuông cửa truyền tải video liên tục 24/7 với chất lượng HD, hoặc gửi cảnh báo khi có ai đó đến gần, bấm…