Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

cha mẹ khoe con

Mùa… khoe con

Trên Phây có người kêu ngán quá, mở ra toàn thấy các mẹ khoe… giấy khen của con. Đứa nào cũng giỏi. Lớp mẫu giáo cũng có giấy khen giỏi, xuất sắc. Học sinh đi học bây giờ đạt tiên tiến tức là… trung bình hoặc có khi kém. Báo chí có bài…