Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

cha mẹ già

Đại sứ lưu động

Gia đình kia có bà mẹ còn khỏe, còn giúp được con cái, riêng ông “bố già” dù vẫn khỏe nhưng… vô tích sự, do cả đời được vợ hầu. Nay “con sinh con thì bà mất ông”, tự nhiên vợ đi mất (đi nuôi cháu), ông bơ vơ chốn xa xôi, cứ như cái đồng…