Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

cha mẹ

Cha mẹ là thần tượng ban đầu

Trẻ không học bằng lời nói của ta mà một cách ý thức hay không ý thức quan sát rất kỹ hành động của ta và bắt chước. Hơn thế nữa, trẻ nhập tâm những giá trị sống mà cha mẹ thể hiện hằng ngày, dù cha mẹ có ý thức hay không. Khái niệm…