Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

Bảo tàng Mỹ thuật Boston

Quà tặng vô giá cho Bảo tàng Mỹ thuật Boston

Trong một thư viện nhỏ, tách biệt khỏi khối kiến trúc hoành tráng của Bảo tàng Mỹ thuật Boston (MFA), nữ giám tuyển Nancy Berliner cúi xuống ngắm một họa quyển được trải ra trên mặt bàn bằng gỗ với những hình ảnh mô tả cảnh sắc và cuộc sống…