Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

Bảo tàng Louvre

Trưng bày tranh bị phát xít Đức tước đoạt

Bảo tàng Louvre ở Paris đang tổ chức một triển lãm đặc biệt, trưng bày 31 bức tranh bị bọn quốc xã Đức cướp bóc trong Thế chiến II, với hy vọng người thân của chủ nhân những tác phẩm này sẽ tìm lại được tài sản mà họ được quyền sở hữu theo…