Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing Tag

A+ Architects

Nguồn năng lượng trẻ ở văn phòng A+

A+ là một văn phòng thiết kế kiến trúc có tuổi đời còn trẻ nhưng hoạt động khá bài bản và hiệu quả. Sau sáu năm kể từ khi thành lập văn phòng, đội ngũ A+ khiêm tốn tự nhận xét: chưa làm được gì nhiều và vẫn còn đang từng bước gầy dựng nguồn…