Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle
Browsing loại

Du lịch

Về Đường Lâm, thăm chùa Mía

“Trên miền đồi gầy gộc đá ong, vẫn nở tươi đóa hoa Đường Lâm thơm thảo. Được bầm Nhị Hà ấp ôm, được bố Ba Vì che chở, Kẻ Mía của ngàn xưa trải qua bao cuộc bể dâu vẫn giữ…