Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Lewis Hamilton với chiến dịch quảng cáo cho đồng hồ IWC Ingenieur

Với khẩu hiệu chiến dịch, “Tôi có thể dừng thời gian. Nhưng không có gì dừng lại tôi”, tay đua F1 và đại sứ thương hiệu IWC – Lewis Hamilton là hiện thân rất của một người đàn ông kiểm soát được số phận của chính mình. 

Trong bối cảnh đó, bộ sưu tập đồng hồ IWC Ingenieur mới được thiết kế cho các cá nhân tạo ra những thách thức của riêng mình – và làm chủ chúng.