Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

[Infographic] Phép lịch sự khi nói chuyện điện thoại ở các nước trên thế giới

Phép lịch sự khi nói chuyện điện thoại thật sự là như thế nào? Chúng ta đều biết rõ phép lịch sự khi nói chuyện điện thoại ở Mỹ là đừng lớn tiếng ở nơi công cộng, không nghe điện thoại khi đang trong một cuộc họp hay buổi phỏng vấn quan trọng. Và luôn để điện thoại trong chế độ im lặng khi ra ngoài, như khi đi coi phim, đi ăn nhà hàng hay đi coi kịch.

Phép lịch sự khi nói chuyện điện thoại ở các nước trên thế giới - 3

nguồn DoanhnhanPlus.vn