Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Cách quản lý thời gian khi phụ huynh bận rộn

Đối với những bậc phụ huynh đi làm việc, trách nhiệm công việc và gia đình có thể giống như những công việc toàn thời gian.

Do có nhiều thứ để làm và không có đủ thời gian trong ngày, điều quan trọng là hãy tổ chức một thói quen hằng ngày, sẽ giúp giảm tải công việc và quản lý mọi thứ dễ dàng hơn.

Hơn nữa, việc sử dụng thời gian hợp lý là một cách giảm stress trong công việc, cũng như những trách nhiệm làm cha mẹ.

Bằng những cách đơn giản, các bậc phụ huynh có thể quản lý tốt thời gian hơn và bằng cách sử dụng chúng trong cuộc sống hằng ngày, có thể tăng thêm khoảng thời gian quý giá trong ngày.

Sự tổ chức

Sự tổ chức là chìa khóa để tạo ra nhiều thời gian trong ngày. Để bắt đầu tổ chức, điều quan trọng là đánh giá thời gian hiện đang sử dụng trong ngày.

Kiểm tra lịch trình hằng ngày để xác định thời gian được sử dụng không hiệu quả. Việc lập một tủ hồ sơ để ghi chú những thông tin quan trọng, như các số điện thoại và ngày quan trọng, là một cách làm hiệu quả.

Cách quản lý thời gian khi phụ huynh bận rộn - 1

Đối với con trẻ trong nhà, hãy lập từng thư mục riêng, lưu giữ bản sao của các thông tin ở tại nhà và chỗ làm việc của bạn, để có thể dùng đến trong trường hợp cần thiết.

Để dễ dàng theo dõi nghĩa vụ trong gia đình, hãy có một lịch treo tường lớn, dùng ghi chú những ngày, hoạt động quan trọng, giúp cân bằng  thời gian giữa lịch làm việc ở nhà và tại công ty.

Những ưu tiên

Những nhiệm vụ ưu tiên là một yếu tố cần thiết khác để quản lý thời gian hiệu quả. Điều quan trọng là xác định các nhiệm vụ quan trọng nhất, như các nhiệm vụ cần chú ý ngay lập tức, nhiệm vụ theo tuần và nhiệm vụ đang diễn ra.

Bằng cách tách các nhiệm vụ ra thành ba loại, sẽ làm danh sách công việc hằng ngày của gia đình bạn dường như ngắn hơn và dễ quản lý hơn.

Hãy đặt ra những mục tiêu hợp lý để đạt được, cả lúc ở nhà và tại công ty. Khi những mục tiêu được đáp ứng, cảm giác hoàn thành sẽ giúp bạn làm tốt các nhiệm vụ khác.

Hãy sử dụng các buổi sáng trong ngày và buổi tối để làm những nhiệm vụ nhỏ. Bằng cách đó, thời gian cuối tuần sẽ được dành cho gia đình, thay vì làm các việc vặt khác.

Sự hợp nhất

Sự hợp nhất được áp dụng cho những nhiệm vụ hay tổ chức. Trong gia đình, hãy hợp nhất những nhiệm vụ có thể được thực hiện trong suốt thời gian chết.

Cách quản lý thời gian khi phụ huynh bận rộn - 3

Còn trong công việc, hợp nhất các nhiệm vụ để có thể giúp hoàn thành nhanh hơn. Tuy vậy, khi hợp nhất việc kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ thường không có hiệu quả.

Bởi bạn sẽ làm mọi thứ rối tung lên và mất thời gian để bắt đầu lại quá trình, cũng như khó tập trung chú ý khi cố gắng hoàn thành quá nhiều nhiệm vụ cùng một lúc.

Sự ủy thác

Những công việc hằng ngày và nhiệm vụ có thể là một công việc gia đình, mà con bạn có thể cùng tham gia thực hiện. Việc chỉ định những công việc khác nhau không chỉ dạy cho trẻ trách nhiệm mà còn giúp hoàn thành các nhiệm vụ nhanh hơn.

Sự tách biệt

Không phải phụ huynh nào cũng có thể vừa làm tốt nhiệm vụ đối với con cái và việc xã hội, điều quan trọng là hãy tách riêng hai công việc.

Khi làm việc, hãy tập trung tâm trí vào công việc, thay vì các nhiệm vụ cần hoàn thành ở nhà. Bằng cách toàn tâm toàn ý với công việc, các nhiệm vụ sẽ được hoàn thành nhanh và đúng thời gian hơn.

Tương tự, điều quan trọng là không nên mang việc công ty về nhà. Đối với các bậc phụ huynh cần hoàn thành những nhiệm vụ công việc ở nhà, hãy làm việc trong thời gian con cái ngủ.

Tuy vậy, khi làm việc tại nhà cũng cần tách riêng thời gian làm việc ban ngày và làm tại nhà ban đêm. Việc tách riêng hai thứ sẽ tốt hơn để phụ huynh có thể tập trung vào thời gian và các nhiệm vụ trong gia đình cần phải hoàn thành.

nguồn DoanhnhanPlus.vn