Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Thiền và nhịn ăn thế nào cho đúng?

Thời gian qua, chuyện một doanh nhân tiếng tăm thay đổi tâm tính sau một thời gian dài thiền và nhịn ăn khiến nhiều người hoang mang. Liệu thiền định đơn giản chỉ là bài tập về sức khỏe hay nó chứa đựng cả yếu tố tâm linh. Và nhịn ăn thế…