Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Chuyện thị phi

Ai cũng muốn công việc của mình được suôn sẻ, cuộc sống được êm xuôi, hạnh phúc. Tuy nhiên, sống ở đời thật khó. Bởi dù ý thức hay vô thức, dù muốn hay không, đôi khi ta vẫn không tránh khỏi những bước đi chùng chình, những âu lo, dằn…