Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Cháo Tống miền Tây

Không biết cái tên cháo tống có ý nghĩa gì, ai đặt tự bao giờ? Chỉ biết rằng cháo tống chỉ có ở vùng đông bằng sông Cửu Long mà chỉ có vào dịp Tết đến xuân về. Cháo tống “cấu tạo” bởi ba thành phần cơ bản: gạo thơm, cá lóc và rau đắng đất.…